Idrettsfysioterapi

Idrettsfysioterapi

Idrettsfysioterapi Reperbanen Fysioterapi


Ved Reperbanen Fysioterapi arbeider tre av våre fysioterapeuter, Thomas,Elisabeth og Christian tett opp mot idrett og idrettskader.


Elisabeth er den eneste på Nordmøre som er Spesialist i idrettsfysioterapi MNEF.


Thomas, Elisabeth og Christian bidrar som medisinsk team /støtteapparat til Kristiansund Håndballklubb i 1.divisjon. Thomas bidrar også som fysioterapeut for junior landslaget i bryting  og deltar som fysioterapeut i Next-gen gruppen ved Olympiatoppen


Reperbanen Fysioterapi har med andre ord et sterkt fagmiljø rettet mot idrettsskader, samtidig som vi samarbeider med andre spesialister ved Krisitiansund Sykehus, og private institutter/sykehus som gjør at pasienten alltid får den korrekte behandlingen.