Intramuskulær stimulering - Akupunktur

Intramuskulær Stimulering - Triggerpunkt akupunktur

Nålebehandling Reperbanen Fysioterapi

Myofascielle smerter og triggerpTriggerpunktbehandling med dry needelig/IMS (Intra Muskulær Stimulering)


Begrepet IMS brukes når man stimulerer muskulære triggerpunkter med en akupunkturnål. I motsetning til Transkutan Elektrisk Nervestimulering (TENS) og Transkutan Nervestimulering (TNS) skjer stimuleringen inne i muskelen, ikke på eller gjennom huden. Det er forskjellige måter å jobbe med nålene. De mest vanlige er elektrisk stimulering av nålene mens de står i musklene og "nåling" (dry needling- nåling uten elektrisk stimulering).

 

Man kan deaktivere triggerpunkter (muskelknuter) ved hjelp av dry needeling/IMS slik at pasienten opplever at muskelspenning minsker og smerter lindres. Dry needeling/IMS er gunstig å kombinere med andre fysioterapimetoder som mobilisering, manipulering, massasje, slyngeterapi , styrketrening osv.

 

Dry needeling/IMS er ikke akupunktur, og må derfor ikke forveksles med klassisk kinesisk medisin (TCM). Dry needeling/IMS er basert på den vestlig medisinske smerte-/nevrofysiologien.


Mer informasjon

Fysioterapeut Jan Dommerholt:  Artikkel fra Journal of Manual & Manipulative Therapy :


Trigger Point Dry Needling (Dommerholt et al., 2006)