Medisinsk Treningsterapi (MTT)

Medisinsk Treningsterapi - MTT

Medisinsk treningsterapi (MTT) er en behandlingsmetode som bygger seg på at alle plager kan rehabiliteres ved at man trener uten smerter. Sentralt i konseptet er derfor å finne belastninger som kan stimulere rehabiliteringen av muskler og ledd uten at man overbelaster eller provoserer smertere.


Vi benytter noen spesielle apparater, men de fleste vanlige treningsmaskiner man finner på et treningsstudio kan benyttes. Hovedregelen er at man klarer å dosere treningen så lavt at pasienten kan trene 30 repetisjoner ganger 3 sett uten smerter.


Ved langvarig smerte så skjer det noe med kommunikasjonen mellom hjernen og musklene. Samspillet forstyrres og hjernen læres opp til å motta smertesignaler fra musklene i det aktuelle området. Når man ved hjelp av lavdoserte treningsmetoder klarer å stimulere aktivitet i de smertefulle strukturene, så vil hjernen motta en rekke signaler av positiv art fra området. Signalene tolkes i hjernen og danner grunnlag for en ny form for kommunikasjon mellom skadet sted og hjernen.


I tillegg stimulerer treningen oppbygging av muskel- og senevev slik at forholdene for å oppnå normal styrke og kontroll forbedres.


De fleste lidelser i muskel- og skjelett apparatet har nytte av trening. Om medisinsk treningsterapi er nødvendig for din lidelse avhenger av en rekke faktorer. Pasienter med akutte eller kortvarige plager trenger sjelden denne formen for rehabilitering. Om du imidlertid har hatt plager over lengre tid, så kan medisinsk treningsterapi være ett av flere tiltak som din fysioterapeut setter igang for deg.


På Reperbanen Fysioterapi er vi opptatt av å bruke kunnskapsbasert praksis for å behandle våre pasienter. Medisinsk treningsterapi er en av flere metoder som vi benytter i vår behandling av din lidelse.


Du vil motta et treningsopplegg i løpet av starten på ditt behandlingsforløp. De første gangene kan det være nødvendig for effekten at fysioterapeuten veileder deg i behandlingen, slik at øvelsene utføres riktig og med rett dosering. Etterhvert vil dette ikke være nødvending lenger, og du vil få et opplegg som du enten kan følge selvstendig i våres treningslokaler eller på ditt lokale treningssenter.
Mer informasjon?

Les mer om metoden på Holten Instituttet sine hjemmesider.

Trykk her