Trykkbølgebehandling

Trykkbølgbehandling (Electric Shockwave Treatment - ESWT)

ESWT Reperbanen Fysioterapi

Hva er trykkbølgebehandling?


En behandling som sjelden eller aldri bør gis alene, uten videre oppfølging av skade/smerte.

 

Trykkbølgebehandling er samme teknologi som benyttes til å knuse blant annet nyrestein. Apparatet sender en rekke små, høyfrekvente slag mot huden som brer seg inn i vevet. Dette setter igang en rekke fysiologiske reaksjoner i vevet som stimulerer kroppens egne reperasjonsprosesser.


Ved trening stimuleres muskler, knokler og sener av treningsdosen. Kroppen ønsker hele tiden å tilpasse seg ytre stimuli og miljø for å stå best rustet neste gang den utsettes for tilsvarende belastning. Etter at treningen har overbelastet vevet, setter kroppen igang flere reaksjoner for å bygge vevet sterkere. Dette har vi lært å utnytte i all trening, i kondisjonsidrett og styrkeidrett.


Forskning viser at kroppen reagerer liknende på trykkbølger påført via en maskin. Den massive stimuleringen setter igang liknende reperasjonsprosesser slik at kroppen kan bygge vevet sterkere for å tåle denne typen belastning igjen.


Hva slags effekt har trykkbølgebehandling?

Trykkbølgene som sendes inn i vevet setter igang en rekke fysiologiske reaksjoner i kroppen, og lokalt i vevet. Disse sørger for en umiddelbar smertelindring. I tillegg stimuleres kroppens reperasjonsevne slik at reperasjonsprosessen som har stoppet opp ved kroniske lidelser, kommer igang igjen.


Skadet vev brytes ned slik at kroppen kan danne nye funksjonelle senefibre som ertsatter de gamle skadede. Trykkbølgene har også den evnen at nervesystemet overstimuleres med impulser fra smerteområdet, slik at nervesystemet "glemmer" de gamle smertesignalene fra vevet. På denne måten programmeres nervesystemet på nytt slik at smertefibrene i skadestedet ikke fyrer smerte ved belastning.

 

Hvilke behandlingsalternativer finnes?

Trykkbølgebehandling er et alternativ for deg som har forsøkt annen behandling uten varig effekt. Behandlingen er mest effektiv på kroniske lidelser, og benyttes derfor ikke ved akutte senebetennelser eller smertetilstander.


Trykkbølgebehandling har etter hvert erstattet bruken av kortison ved kroniske senebetennelser og man bør forsøke trykkbølgebehandling før man eventuelt vurderer kirurgi. Etter behandlingsserien så får pasienten et treningsopplegg med fokus på eksentriske treningsøvelser for at seneapparatet skal bli så sterkt som mulig. Da står du godt rustet til å takle både arbeids og treningsbelastninger.


Det finnes ingen bi-virkninger ved behandling med trykkbølger. Kun lokalt ubehag under behandlingen, men de fleste tåler litt vondt de få minuttene behandlingen tar. Det tar normalt ca 5 min å behandle ett senefeste. Da overføres mellom 2000 og 3000 impulser fra pistolenn og inn mot senen som er skadet.


Hva koster behandlingen?

Maskinen er relativt kostbar, men effektiv. Normalt benytter man 3-5 behandlinger med 1 ukes mellomrom. Har man ikke fått ønsket effekt etter 2-3 runder så avsluttes behandlingen. Behandlingen kan også gjenstas etter en måned med hvile for å eventuelt komme enda lenger i behandlingen. Dette er spesielt nyttig ved kroniske lidelser som har vart i flere år.


På Reperbanen Fysioterapi tar vi 500 kr pr behandling.


Resultat viser positiv effekt på smerte, funksjon og kalknedslag (borte hos 86,6 prosent) ved rotatormansjett-syndrom med kalknedslag (Cacchio et al, 2006). Positiv effekt på smerte og funksjon sjåast også ved langvarig lateral epikondylitt (Spacca et al, 2005)) og plantar fascitt (PF).
Referanser

Tendinose i skulder

Cacchio, A., Paoloni, M., Barile, A., Don, R., de Paulis, F., Calvisi, V., . . . Spacca, G. (2006). Effectiveness

of radial shock-wave therapy for calcific tendinitis of the shoulder: single-blind,

randomized clinical study. Phys Ther, 86(5), 672-682.


Tennisalbue / Hælspore

Spacca, G., Necozione, S. & Cacchio, A. (2005). Radial shock wave therapy for lateral epicondylitis:

a prospective randomised controlled single-blind study. European Journal of Physical and

Rehabilitation Medicine, 41(No. 1), 17-25.